Trang Đầu

Chương Trình Học Bổ Túc Online


HỌC TRƯỚC TRẢ TIỀN SAU

Nếu có lý, quí vị sẽ phải điền vào đơn, quí vị cần sồ bằng, tên, email, số điện thoại, sẽ không hỏi đến tiền. Chúng tôi sẽ giử hóa đơn đến email sau.
Cho phép quí vị học trước và quyết định trả tiển sau.
TEXAS COSMO là nguồn cung cấp dịch vụ CE độc đáo nhất theo dạng này cùng với lối phục vụ chuẩn và cách thức trả tiền an toàn nhất.
Số Đăng Ký 1363

Không thêm phụ phí.

- Tiện lợi: Học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.
- Linh Động: Có thể dùng computer, laptop, tablet, smartphone.
- Như Ý: Học nhanh, chậm tùy ý trong vòng 60 ngày.

TEXAS COSMO cung cấp chương trình học bổ túc cho nghề thẩm mỹ. Để đổi bằng, quí vị cần 4 giờ CE Với đòi hỏi phải là 1 giờ về Vệ Sinh và 3 giờ về những vấn đề liên quan trong chương trình giảng dạy, và 4 giờ của chúng tôi đáp ứng đúng yêu cầu để đổi bằng Thẩm Mỹ của tiểu ban Texas. Nếu quí vị từ 65 tuổi trở lên + cầm bằng từ 15 năm trở lên thì chỉ cần 1 giờ về Vệ Sinh mà thôi.
Là thẩm mỹ viên, quí vị sẽ tìm đến chương trình Học Bổ Túc uy tín để đổi bằng. Cập nhật kiến thức tổng quát cho nghề nghiệp, phù hợp với giờ giấc riêng. Cho dù bất cứ lý do nào, hãy tham gia vào chương trình không bị ràng buộc bởi thời gian và địa điểm.
© 2006-2023 Texas Cosmo. All rights reserved