En En En
Cách Thức

Học lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ rất đơn giản.


1. Ghi Danh: Chọn lớp ở mục Lớp Học kế đó nhấn vào Register và điền vào những ô trống trong đơn.

Sau vài phút ghi danh là quí vị có thể bắt đầu học ngay lập tức.
Quí vị chỉ cần số bằng hành nghề còn Hóa Đơn sẽ được gởi qua email sau.

Nếu Quí vị muốn trả qua đường Bưu Điện, xin gởi money order đến địa chỉ:
Texas Cosmo
13810 Charterhouse Way
Sugar Land TX 77498-6308
Kèm theo số bằng và điện thoại.

2. Bắt đầu chương trình: Sau khi đăng ký, quí vị có thể bắt đầu chương trình ngay lập tức.

Log off: Chúng tôi theo dõi tiến trình học của quí vị, để khi quí vị trở lại lớp, chúng tôi đem quí vị về ngay chỗ lúc quí vị ngừng.
Giấy Chứng Nhận: Ngay khi hoàn tất chương trình, quí vị sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn tất qua địa chỉ Email của quí vị.

Chúng tôi cũng sẽ trình kết quả học của quí vị đến TDLR.

Xin hãy đăng ký và bắt đầu chương trình ngay.

Cám ơn quí vị đã chọn Texas Cosmo!

© 2006-2021 Texas Cosmo. All rights reserved