Cách Thức

Học lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ rất đơn giản.


1. Ghi Danh: Chọn lớp ở mục Lớp Học kế đó nhấn vào Đăng Ký và điền vào những ô trống trong đơn.


Sau vài phút ghi danh là quí vị có thể bắt đầu học ngay lập tức.
Quí vị chỉ cần số bằng hành nghề
Hóa Đơn sẽ được gởi qua email sau.

Nếu Quí vị muốn trả qua đường Bưu Điện, xin gởi money order đến địa chỉ:
Texas Cosmo
13810 Charterhouse Way
Sugar Land TX 77498-6308

Kèm theo số bằng và điện thoại.

2. Bắt đầu chương trình: Chương trình bắt đầu ngay sau khi đăng ký.


Log off: Tiến trình học được theo dõi, để quí vị tiếp tục ngay chỗ đã ngừng.
Giấy Chứng Nhận: Giấy chứng nhận hoàn tất sẽ được gởi qua Email ngay sau khi hoàn tất.
Chúng tôi sẽ trình kết quả học của quí vị đến TDLR.

Xin hãy Đăng Ký và bắt đầu chương trình ngay.

Texas Cosmo chân thành cám ơn!

© 2006-2023 Texas Cosmo. All rights reserved